EN
Начало » Новини » БАН представя своите институти – Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

БАН представя своите институти – Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

За думите и речниците в дигиталната епоха

речници


Ден на отворените врати в Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“


На 14 май 2018 година Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ организира Ден на отворените врати, който ще се проведе от 11.00 до 16.00 ч. в сградата на Института (бул. „Шипченски проход“ №52, блок 17, етаж 5 и 6, Голям салон).

Интересуващите се ще могат да се запознаят с дейността и научната продукция на Института, да наблюдават в реално време работата на езиковите консултанти от Службата за езикови справки, да научат интересни факти за българската лексика, фразеология и терминология, за произхода на думите, за диалектното разнообразие и историческото развитие на нашия език, за най-новите тенденции при избора на лични имена и при именуването на градски обекти, за връзката на езикознанието с технологиите и за мястото на технологиите в езикознанието. Ще бъдат представени разработените в Института електронни ресурси за българския език: речници, корпуси, лексикални бази от данни, интерактивна карта на българските диалекти, лингвистични атласи и др. В подготвените от младите учени занимателни игри посетителите ще имат възможност да проверят познанията си по български правопис, граматика, лексика и етимология и да спечелят награда от кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език. Предвидени са и други изненади.

Можете да се запознаете с програмата тук.


БАН представя своите институти – Институт за български език


На 15 май 2018 г. в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“ в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ №1) учените от Института за български език „Професор Любомир Андрейчин” ще запознаят широката общественост със своите най-нови постижения. От 11.00 до 12.00 ч. ще бъдат представени електронни ресурси, разработени в Института и достъпни за използване в интернет: „Старобългарски речник“ и „Български етимологичен речник“, публикувани на страниците на Електронната библиотека на Института, многотомният „Речник на българския език“, Картата на българските диалекти. За първи път ще бъде представен Онлайн справочникът на Службата за езикови справки и консултации. Присъстващите ще бъдат запознати и с провежданата от няколко години кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език.

Можете да се запознаете с програмата тук.


На 15 май 2018 г. от 11 часа във фоайето на сградата на Българската академия на науките ще бъде открита изложбата „Българските азбуки“, която представя глаголицата и кирилицата (стара и съвременна) – постижения на българското културно наследство. Изложбата ще бъде на разположение за посетители от 15 до 19 май 2018 година.


От 13.00 до 15.00 часа ще се проведе годишната конференция „Научни постижения на Института за български език“ по случай 76-годишнината от основаването на Института с участието на учени от България и Норвегия.

Можете да се запознаете с програмата тук.


Можете да изтеглите програмата за 14 май тук и за 15 май – тук.