БГ
Home » Bulgarian Etymological Dictionary

Bulgarian Etymological DictionaryVolume I (А–З). Authors: V. Georgiev, I. Galabov, Y. Zaimov, S. Ilchev. Editor: V. I. Georgiev. Sofia, BAS Academic Press, 1971, XCV+679 p. Sofia, Academic Press “Marin Drinov”, 2007 (phototype edition).

Volume II (И–крепя̀). Authors: V. I. Georgiev, Y. Zaimov, S. Ilchev, M. Chalakov, Y. Ivanov, D. Mihaylova, V. Anastasov, U. Dukova, M. Racheva, Т. Todorov. Contributors: R. Bernar, G. Rikov, E. Mashalova, L. Dimitrova. Editor: V. I. Georgiev. Sofia, BAS Academic Press, 1979, 740 p.

Volume III (крес1–минго1). Authors: V. I. Georgiev, R. Bernar, S. Ilchev, M. Chalakov, Y. N. Ivanov, D. Mihaylova, V. Anastasov, G. Rikov, O. Mladenova, U. Dukova, M. Racheva, L. Dimitrova-Todorovа, Т. A. Todorov. Contributor: E. Mashalova. Editor: V. I. Georgiev. Sofia, BAS Academic Press, 1986, 800 p.

Volume IV (минго2–па̀дам). Science editors: V. I. Georgiev, I. Duridanov. Authors: V. Anastasov, L. Dimitrova-Todorovа, U. Dukova, Y. N. Ivanov, D. Mihaylova, O. Mladenova, M. Racheva, G. Rikov, Т. A. Todorov. Sofia, Academic Press “Marin Drinov”, 1995, 1003 p.

Volume V (падеж–пỳска). Editor: I. Duridanov. Editors: M. Racheva, T. A. Todorov. Authors: V. Anastasov, L. Dimitrova-Todorovа, U. Dukova, Y. N. Ivanov, E. Mashalova, D. Mihaylova, O. Mladenova, M. Racheva, G. Rikov, L. Selimski, T. A. Todorov. Sofia, Academic Press “Marin Drinov”, 1996, 860 p.

Volume VI (пỳскам-словàр2). Authors: V. Anastasov, H. Deykova, L. Dimitrova-Todorovа, U. Dukova, D. Mihaylova, M. Nacheva, M. Racheva, G. Rikov, L. Selimski, T. A. Todorov. Editors: M. Racheva, T. A. Todorov. Sofia, Academic Press “Marin Drinov”, 2002, 886 p.

Volume VII (слòво–теря̀свам). Editor: T. A. Todorov. Editors: M. Racheva, T. A. Todorov. Authors: V. Anastasov, H. Deykova, L. Dimitrova-Todorovа, U. Dukova, D. Mihaylova, M. Nacheva, M. Racheva, G. Rikov, T. A. Todorov. Sofia, Academic Press “Marin Drinov”, 2010, 973 p.