БГ
Home » Competitions » Procedures » (Български) Защита на дисертационен труд на Виктория Красимирова Петрова за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

(Български) Защита на дисертационен труд на Виктория Красимирова Петрова за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Sorry, this entry is only available in Български.