Съюзи с особени изисквания

публикувано в: Пунктуация | 0

Ивелина Стоянова В училище сме учили правила като това, че пред съюзи като че, но и когато винаги се пише запетая, а пред и, или и да не се пише. Макар и това да е вярно по принцип, има и … Продължи

Лале ли си, зюмбюл ли си… Наръчник ли си, ръководство ли си

Иво Панчев Хората си приличаме: когато трябва да използваме някаква машина или да монтираме мебели например, търсим да прочетем отпечатаните инструкции. Понякога инвестираме часове в четене, друг път държим в ръце книжката и стъпка по стъпка следваме каквото ни съветват … Продължи

Хайде да ядем деца!

публикувано в: Пунктуация | 0

Ивелина Стоянова Ето един популярен пример, който демонстрира важната роля на запетаята: „Хайде да ядем деца!“. Така написано, изречението има напълно различен смисъл от: „Хайде да ядем, деца!“. Обръщенията се отделят със запетаи от останалата част от изречението  („Официален правописен … Продължи

Супер суперкомпютър

публикувано в: Лексика | 0

Ивелина Стоянова Много хора се колебаят как се пише: супер компютър или суперкомпютър. Отговорът е, че и двата варианта са правилни, но имат различно значение. Има самостоятелна дума супер, която може да бъде съществително (със значение ‘супермаркет’, например Отивам до … Продължи

Недей да грешиш форми с недей, недейте!

публикувано в: Граматика | 0

Марияна Цибранска-Костова     Повелителното наклонение е категория на глагола, която показва, че действието се извършва по волята на говорещото лице. Със специални форми за второ лице единствено число и второ лице множествено число ние предаваме молба, заповед, съвет, увещание, пожелание и … Продължи

За синонимията на думите безопасност и сигурност

публикувано в: Лексика | 0

Кристияна Симеонова Думите безопасност и сигурност в българския език са частични (непълни) синоними (т.е. многозначни думи, които се синонимизират само в отделни значения). В този смисъл думите сигурност и сигурен функционират и в значения, които липсват съответно при безопасност и … Продължи

ПРОЧЕЕ

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Езикът се развива, но в него оцеляват старинни думи и изрази. Понякога се затрудняваме да ги осмислим, защото произходът им не е прозрачен. Такъв е случаят с прочее. Прочее по произход е старобългарско наречие, образувано от прилагателното име … Продължи

От време на време пристигам навреме

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова Чудили ли сте се дали се пише от горе или отгоре, на време или навреме, до сега или досега, до край или докрай? Общото правило гласи, че сложни наречия, образувани от предлог и наречие или предлог и съществително, … Продължи

Необичаино, но факт

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева Вече имахме възможност да коментираме случващите се напоследък странни „историй“ с нови „трамвай“, иначе казано – погрешното изписване на окончанието за множествено число -и като -й при някои съществителни от мъжки и женски род. Но правописните неволи с … Продължи

Как пишем в дигиталната среда

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева Писменото общуване в дигиталната среда се различава от традиционната „хартиена“ комуникация не само поради това, че е опосредствано от компютърни и мобилни устройства, че в много случаи налага ограничения в обема на съобщенията, че включва и визуални изразни … Продължи

1 2 3 4 5 6 7 13