Мога и/или може

публикувано в: Граматика, Лексика | 0

Атанаска Атанасова Всички знаем, че за да бъдем успешни в общуването, трябва да подбираме думите и изразите си съобразно това, което искаме да кажем. Но понякога не успяваме да изберем най-подходящата дума поради незнание. Такъв е случаят с мога и … Продължи

Да излезем или да не излезнем, това е въпросът

публикувано в: Граматика, Лексика | 0

Михаела Москова Според Официалния правописен речник на българския език глаголът излезна не съществува. Езиковата практика обаче сочи друго. В нея се наблюдава сравнително честа употреба на форми на глагола излезна, за това свидетелстват примери 1. и 2., извлечени от различни … Продължи

Старобългарски названия за роднина

Марияна Цибранска-Костова Ковид кризата и съвременните глобални изпита­ния доказаха за пореден път ролята на близкия се­меен кръг в живота на всеки човек. Как са наричали своите роднини нашите далечни предци? В старобългарски двете основни думи са: бли­жика и ѫжика. В … Продължи

За правото и закона

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Вече над две десетилетия един от основните политически субекти в Полша е партията Prawo i sprawiedliwość. По традиция нейното название се предава на български като Право и справедливост. За утвърждаването на този превод без съмнение играе роля формалната … Продължи

Имената на сезоните в старобългарски

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова В българския език от векове има названия за четирите годишни сезона. Някои от тях са толкова старинни, че са общи за всички славянски езици.Модерната думата сезон, естествено, е непозната на старобългарски, тя е нова заемка от френски. За … Продължи

Колко важни са емоциите

Симеон Стефанов Емоциите са неотменна част от живота на всеки човек. Но понякога са тежки и се чудим защо така трудно ги понасяме. В тази езикова бележка чрез историята на думите ще обърнем внимание на важността и тежестта на емоциите, … Продължи

Везни в равновесие

Симеон Стефанов Един приятел ме попита има ли нещо общо между думите везни и равновесие, след като везните мерят тежести, заставайки в равновесие. Ето какво беше установено.Думата везни ‘теглилка с две блюда, обикновено за мерене на малки тежести’, мн. ч. … Продължи

Стадион или арена?

Магдалена Абаджиева Латинската по произход дума арена все по-често се използва в българския език като синоним на футболен стадион, макар че това нейно значение не е включено в Речника на българския език.В медийното пространство откриваме следните примери: Вижте 11-те арени, … Продължи

Не всеки противник е опонент

Диана Благоева Съществителното опонент произхожда от латинската дума opponens, -entis ‘възразяващ, противоречащ’. Негови употреби се срещат още през XIX в. Намираме го в речниците на Ив. Богоров (1869, 1871), а също в речника на Т. Коджов (1882), където е тълкувано … Продължи

Имате ли експертиза

Диана Благоева Авторите на „Речник на българския език“ определят значението на заетото от немски съществително експертиза като: ‘разглеждане, изследване на нещо от експерти, от специалисти, за да му се даде оценка, заключение и др.’. С това значение съществителното участва в съчетания … Продължи

1 2 3 4 21