ВПРОЧЕМ

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова В съвременния български език често се употребява наречието впрочем. По произход то има пряка връзка със старобългарското прилагателно прочь, прочий ‘другият, останалият, следващият’ и с производното от него наречие прочее ‘следователно, тъй че, наистина, и така нататък’. В … Продължи

Да заместим ли дроновете с роболети?

Диана Благоева В дните около 24 май Институтът за български език съвместно с Представителството на Европейската комисия в България организира фейсбук игра „Предложи нова дума!“. Нейната цел беше да се намерят родни съответствия на няколко сравнително нови чужди думи: дрон, … Продължи

Нова ли е думата новизъм?

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова Думата новизъм звучи като нова, но всъщност не е. Откриваме я в „Периодическото списание на Българското книжовно дружество“ от 1889 г., в списание „Български преглед“ от 1900 г. Употребена е също от Иван Вазов в статията „Нашият поетичен … Продължи

Новост, нововъведение, иновация или… нищо ново под слънцето

Иво Панчев Като че все повече стават думите, които навлизат от чужд език и заварват в българския език свои „домакини“ – думи, които вече ползваме от години, понякога от векове. За българите от XIX век телеграфът е бил новост, за … Продължи

За индийците и индианците (II част)

Диана  Благоева Авторите от XIX в. са били наясно с двузначността на названието индийци и с причините, които я пораждат. Това личи например от следния пасаж от в. „Балканска зора“ (1892): „Христофор Колумб пак си останал на старите понятия върху … Продължи

За индийците и индианците (I част)

Диана  Благоева Думите индиец и индианец, индийски и индиански се отнасят към т.нар. пароними (двойки от думи с близко звучене, които обаче се различават по смисъл и може погрешно да бъдат  употребени една вместо друга). Може и да е учудващо, … Продължи

На Вас ти говоря, госпожице доктор

Иво Панчев Сигурно се е случвало да се почудите как да се обърнете към непознат човек, бил той Ваш връстник, по-възрастен, по-млад, мъж или жена. Българският език е демократичен език на демократичен народ. Да, за добро и за зло, в … Продължи

Охранява ли се охраняемият прелез?

публикувано в: Лексика | 0

Диана  Благоева   В „Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата“ срещаме следната дефиниция: „Охраняем железопътен прелез“ е прелезът, който е снабден с бариери. Светлините на прелезите са сигнали, а не белег за охраняемост. Правилно ли … Продължи

Гражданство – България/BGR, българин или българско?

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева Някога замисляли ли сте се дали служителите на МВР са попълнили правилно личната Ви карта? Обърнете внимание, че на лицевата ѝ част наред с Вашето име, презиме и фамилия, ЕГН и пол, с датата на раждане и датата … Продължи

Правдив ли е праведният и праведен ли е правдивият

публикувано в: Лексика | 0

Иво Панчев Правдив и праведен са две думи, които не употребяваме често. И то не защото безвъзвратно са напуснали речниковия фонд на българския език – там са все още, – а защото времената, в които живеем, не ни дават достатъчно … Продължи

1 2 3 4 8