Правила при официална кореспонденция. II част.

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева При писането на официална кореспонденция в началото стои обръщението, например Скъпи колеги,… Това обръщение винаги се отделя със запетая от останалия текст, който може да бъде на същия или на нов ред. Когато следващата част от текста е … Продължи

Правила при официална кореспонденция. I част.

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева При официална кореспонденция често се обръщаме към лицето, заемащо съответната длъжност, без да пишем личното му име: До Директора на…, Уважаеми г-н Председател и т.н. В тези случаи, когато длъжностите не са придружени от собствено име, те се … Продължи

Ледът се пропука, господа съдебни заседатели!“ или за някои особености при пунктуационното оформяне на цитатите

публикувано в: Правопис | 0

Николай Паскалев   Във връзка с пунктуационното оформяне на цитатите често възниква и един „допълнителен“ въпрос – в какъв ред се пишат кавичките и пунктуационният знак, който поставяме в края на цитираното изречение. Мястото на знаците за край на изречение … Продължи

Отново за пълния и краткия член

публикувано в: Правопис | 0

Ванина Сумрова   Според правилото за употреба на пълен и кратък член, което е синтактично, с пълен член се членува единствено подлогът в изречението. Изключение правят само прозвища, прякори или географски названия като Апостола, Щастливеца, Хисарлъка и под., които дори … Продължи

Още веднъж за главните букви

публикувано в: Правопис | 0

Мая Влахова-Ангелова   Една много често срещана и същевременно твърде дразнеща грешка в съвременната езикова практика засяга употребата на главните букви при изписването на съставните собствени имена като названия на институции, административни обекти, медии, исторически събития и пр. Повсеместно подобни … Продължи

Не мога да не недоволствам

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова   Някои хора погрешно пишат слято отрицателната форма на някои често срещани (и обикновено кратки) глаголи: *немога, *неискам, *незнам. Причината е, че в подобни случаи в устната реч отрицателната частица „не“ няма ударение и затова се изговаря слято с … Продължи

Именици и именници

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова   Случвало ли ви се е да се чудите дали дадена дума се пише с единично -н-, или двойно -нн-? Защо думи като рожденик, писменост, обикновено се пишат с едно -н-, а думи като законност, пленник, временно се пишат с двойно -нн-? Правилото гласи, че двойно -нн- се пише … Продължи

Отново за тиретата

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева   В българската писмена практика напоследък се наблюдава колебание при употребата на тирета при цифри. Така например наред с примери като 31.01.2016 – 31.02.2016 г., ХХ – ХХI в., 30 – 40-те год., Димчо Дебелянов (1887 – 1916) … Продължи

Само за маняци

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова   В интернет се шири този специален етикет за блогове, форуми, видеоклипове, които са предназначени само за най-запалените почитатели на някакво хоби, спорт или други дейности: Само за маняци! Измежду тези любими дейности очевидно не е българският правопис. Всъщност … Продължи

Транслитериране на български собствени имена

публикувано в: Без категория, Правопис | 0

Илияна Кунева   Българските собствени имена се транслитерират по начин, установен в Закона за транслитерацията. Всяка буква от кирилската азбука се заменя с определена буква или буквено съчетание от латиницата. Особеност има при предаването на буквеното съчетание ия в зависимост … Продължи

1 2 3