Отново за пълния и краткия член

публикувано в: Правопис | 0

Ванина Сумрова   Според правилото за употреба на пълен и кратък член, което е синтактично, с пълен член се членува единствено подлогът в изречението. Изключение правят само прозвища, прякори или географски названия като Апостола, Щастливеца, Хисарлъка и под., които дори … Продължи

Още веднъж за главните букви

публикувано в: Правопис | 0

Мая Влахова-Ангелова   Една много често срещана и същевременно твърде дразнеща грешка в съвременната езикова практика засяга употребата на главните букви при изписването на съставните собствени имена като названия на институции, административни обекти, медии, исторически събития и пр. Повсеместно подобни … Продължи

Не мога да не недоволствам

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова   Някои хора погрешно пишат слято отрицателната форма на някои често срещани (и обикновено кратки) глаголи: *немога, *неискам, *незнам. Причината е, че в подобни случаи в устната реч отрицателната частица „не“ няма ударение и затова се изговаря слято с … Продължи

Именици и именници

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова   Случвало ли ви се е да се чудите дали дадена дума се пише с единично -н-, или двойно -нн-? Защо думи като рожденик, писменост, обикновено се пишат с едно -н-, а думи като законност, пленник, временно се пишат с двойно -нн-? Правилото гласи, че двойно -нн- се пише … Продължи

Отново за тиретата

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева   В българската писмена практика напоследък се наблюдава колебание при употребата на тирета при цифри. Така например наред с примери като 31.01.2016 – 31.02.2016 г., ХХ – ХХI в., 30 – 40-те год., Димчо Дебелянов (1887 – 1916) … Продължи

Само за маняци

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова   В интернет се шири този специален етикет за блогове, форуми, видеоклипове, които са предназначени само за най-запалените почитатели на някакво хоби, спорт или други дейности: Само за маняци! Измежду тези любими дейности очевидно не е българският правопис. Всъщност … Продължи

Транслитериране на български собствени имена

публикувано в: Без категория, Правопис | 0

Илияна Кунева   Българските собствени имена се транслитерират по начин, установен в Закона за транслитерацията. Всяка буква от кирилската азбука се заменя с определена буква или буквено съчетание от латиницата. Особеност има при предаването на буквеното съчетание ия в зависимост … Продължи

Как се пишат думите, образувани от абревиатури?

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева   Образуването на думи, производни от абревиатури и акроними, не е ново явление. Забелязва се, че в езика на съвременните медии то е особено активно. Изписването на такива думи в много случаи е непоследователно и се натъкваме на … Продължи

За неправилната употреба на главните букви

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева В еднообразието на делника решавате да си доставите кратко удоволствие с посещение на театрално представление. В предварително събрана информация ви прави впечатление новата „мода“ в изписването на имената на утвърдени театри: Сълза и Смях, Театър Българска Армия, Малък … Продължи

Sofia, Sofiya или Sofija – знаем ли правилата за транслитерация на българските имена?

публикувано в: Правопис | 0

Мая Влахова-Ангелова Транслитерацията на българските имена е проблем, с който се сблъскваме почти ежедневно. Но дали и доколко правилата за транслитерация се знаят от младите хора? Едва ли в учебните програми тази тема е намерила място. Всъщност принципите и правилата … Продължи

1 2 3 4 5 6 7