Отървам (се) и оттатък

Глаголите отърва (се) – свършен вид, и отървавам (се) – несвършен вид, с ударение върху А, се пишат с едно Т. Вариантът отървам (се), с ударение върху Ъ, не е книжовен. Тези глаголи са образувани от корена -търв-, който се … Продължи


Notice: ob_end_flush(): failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in /var/www/vhosts/ibl.bas.bg_ezikovi_spravki/wp-content/themes/virtue/functions.php on line 11