Къде поставяме запетая при обръщение в началото на писмена кореспонденция?

Поздравите и обръщенията винаги се отделят от останалата част на изречението със запетая. Правилата важат в случаите, когато поздравът и обръщението са употребени самостоятелно, както е например в изреченията: Здравейте, как сте?; Колеги, как сте?; Как сте, колеги, след отпуската?

Правилата важат и в случаите, когато едновременно употребяваме поздрав и обръщение. Всеки поздрав и всяко обръщение се отделя със запетая. Правилно е пунктуационното оформяне в следното изречение с често срещания израз „здравейте, колеги,…“: Здравейте, колеги, започваме съвещанието.

Правилно е пунктуационното оформяне и в изречения с други съчетания от поздрав и обръщение: Здравей, Кириле, как си?; Довиждане, колеги, приятна вечер!; Добро утро, драги зрители, започват новините; Лека нощ, скъпи деца, утре ще се видим пак.