Шоколадови мюсли или шоколадово мюсли?

Думата „мюсли“ в българския език е от ср. р. и има форма за мн. ч. „мюслита“. Правилно е: „шоколадово мюсли“.