Въпрос: Как е правилно да се напише: джафкам или джавкам?

Отговор: Правилно е да се напише с ф: джафкам.

Официален правописен речник (2012), с. 228.

Въпрос: Как е правилно да се напише – сокоизстисквачка или сокоизтисквачка?

Отговор: Пише се сокоизстисквачка.

Официален правописен речник (2012), с. 586.

Въпрос: Как е правилно: връстник или връсник?

Отговор: Правилно е да се пише връстник. Срв. и невръстен.

Официален правописен речник (2012), с. 199.

Въпрос: Как е правилно: отвертка или отверка?

Отговор: Правилно е думата да се пише с Т: отвертка.

Официален правописен речник, 2012 г., с. 442.

Въпрос: Как е правилно да се пише: комедиански или комедиантски?

Отговор: Правилно е думата да се пише с т: комедиантски.

Официален правописен речник (2012), с. 330.

Въпрос: Как е правилно да се напише: шестотин или шестстотин?

Отговор: Правилно е думата да се напише със -стст- в средата: шестстотин, тъй като е образувана от шест и стотин.

Официален правописен речник (2012), с. 668.

Въпрос: Как е правилно да се напише: дубликат или дупликат?

Отговор: Думата се пише с б: дубликат.

Официален правописен речник (2012), с. 241.

Въпрос: Как е правилно да се напише: дубликация или дупликация?

Отговор: Думата се пише с п: дупликация.

Официален правописен речник (2012), с. 241.

Въпрос: Как е правилно: догатка или догадка?

Отговор: Правилно е да се напише догадка. Думата е свързана с глаголите догаждам (се) и догадя (се) със значение: досещам се, отгатвам, идва ми на ума.

Официален правописен речник (2012), с. 233.