Въпрос: В или във е правилно да се напише, когато числителното редно втори е изписано с римска цифра?

Отговор: Правилно е да се напише във II (клас), тъй като изговорът на числителното редно съдържа начално в.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 15.2.

Въпрос: Удвояват ли се предлозите в и с пред двоеточието, когато след него има рубрики на нов ред, ако първата рубрика НЕ започва с в/ф или з/с?

Отговор: Предлозите в и с пред двоеточието, когато след него има рубрики на нов ред, НЕ се удвояват, ако първата рубрика НЕ започва с в/ф или з/с.

Официален правописен речник (2012), т. 15.

Въпрос: Как е правилно да се изпише: с SMS или със SMS?

Отговор: Правилно е да се изпише с SMS, т.е. с неудвоен предлог, тъй като SMS (есемес) се изговаря с начално [е].

Официален правописен речник (2012), т. 15.