Кликнете върху reCAPTCHA полето!

Въпрос: Коя форма трябва да се попълни в графа „Националност“ на формуляр: българин/българка или българска?

Отговор: В графа „Националност“ на формуляр следва да се попълнят формите българин/българка.


Въпрос: При оформяне на рубрики пише ли се скоба след римска цифра?

Отговор: След римски цифри рубриките се оформят с точка. Например: I., II., IХ.

Официален правописен речник (2012), т. 125.1.1.

Въпрос: Какъв знак се поставя след въвеждащ текст на рубрика?

Отговор: След въвеждащ текст на рубрика, който е завършено изречение и не съдържа дума или израз за препращане, се поставя точка или две точки.

Официален правописен речник (2012), т. 125.3.3.