Въпрос: Как се пише думата айрян?

Отговор: Думата се пише с я: айрян, а не айран.

Въпрос: Как се пише думата трансакция?

Отговор: Думата трансакция се пише с буква с, а не с буква з (не транзакция).

Официален правописен речник (2012), с. 620.

Въпрос: Как се пише предвид?

Отговор: Думата предвид се пише слято. Това е сложен предлог.

Официален правописен речник (2012), с. 509.

Въпрос: Как се пише думата тиймбилдинг?

Отговор: Правилното изписване на думата е тиймбилдинг.

Официален правописен речник (2012), с. 616.

Въпрос: Как се пише: симултанен или симултантен (превод)?

Отговор: Правилното изписване на думата е симултанен (превод) – без второто т.

Официален правописен речник (2012 г.), с. 576.

Въпрос: Кетъринг или кейтъринг?

Отговор: Думата кетъринг, както и производните от нея (напр. кетърингов) се пишат без й: кетъринг.

Официален правописен речник (2012), с. 320.

Въпрос: Как е правилно: повествование или повествувание?

Отговор: Формите повествование и повествувание са дублети, затова и двата варианта са правилни. Вариантът повествувание е препоръчителен.

Официален правписен речник (2012), с. 466

Въпрос: Коя форма е правилно да се употрелява със значение 'който е с по-голяма площ; широк' (обикн. за съд): разлат или разлят?

Отговор: Книжовната дума със значение 'който е с по-голяма площ; широк' (за съд – и 'с ниски стени') е разлат. Употребата на думата разлят в това значение е некнижовна.

Въпрос: Как се пише думата възвръщаемост?

Отговор: Правилно е възвръщаемост (от възвръщам).

Официален правописен речник (2012), с. 202.

Въпрос: С О или с У се пише думата фехтовач?

Отговор: Правилно е фехтовач.

Официален правописен речник (2012), с. 640.

Въпрос: Как е правилно: повторяемост или повтаряемост?

Отговор: Правилно е повторяемост, а не повтаряемост.

Официален правописен речник (2012), с. 467.

Въпрос: Как е правилно да се напише: еквалайзер или еквилайзер?

Отговор: Правописът на думата е еквалайзер.

Официален правописен речник (2012), с. 249.

Въпрос: Как е правилно да се пише: кавърма или каварма?

Отговор: Правилно е да се пише кавърма.

Официален правописен речник (2012), с. 310.

Въпрос: Как се пише: именик или именник (човек, който има имен ден)?

Отговор:

Думата именик в значение човек, който има имен ден се пише с едно н.

Официален правописен речник (2012), с. 302.

Въпрос: Как е правилно да се пише: воин или войн?

Отговор: И двата варианта – воин и войн – са правилни, тъй като са дублети. Препоръчителната форма е воин.

Официален правописен речник (2012), стр. 197.

Въпрос: Как е правилно да се пише: номеролог или нумеролог?

Отговор: Правилната писмена форма на думата е нумеролог. Думата е образувана от нумерология (от фр. numérologie с латински произход: numerus число и -логия).

Официален правописен речник (2012), с. 424.
Речник на чуждите думи в българския език (2000), с. 529.

Въпрос: Как се пише думата онлайн?

Отговор: Правилно е онлайн.

Официален правописен речник (2012), с. 435.

Въпрос: Коя е правилната форма на думата: народоосвободителен или народноосвободителен?

Отговор: Правилна е формата народоосвободителен.

Официален правописен речник (2012), с. 399.

Въпрос: С една или с две букви н се пише съществителното комисиона?

Отговор: Правилното изписване на съществителното е комисиона.

Официален правописен речник (2012), с. 330.

Въпрос: С буква й ли е правилно да се напише думата тийнпоколение?

Отговор: Правилно е тийнпоколение.

Официален правописен речник (2012), с. 616.

« Страници 1 от 3; Страници показани 1-20 от 60 резултата »