Въпрос: Как е правилно да се пише названието Съединени американски щати – с една или с повече главни букви?

Отговор: Названието Съединени американски щати трябва да се пише само с една начална главна буква – при първата дума. То представлява съставно собствено име, в чийто състав няма други собствени имена, които да се напишат с главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: Как се пише изразът Иван-Вазов роман?

Отговор: Изразът Иван-Вазов роман се пише полуслято, с две главни букви. Първата част е сложно прилагателно име, което е образувано от съчетание на лично и фамилно име.

Официален правописен речник (2012), т. 54.3.

Въпрос: С колко главни букви се пише Обединени арабски емирства?

Отговор: Названието Обединени арабски емирства е съставно собствено име, което се пише само с една главна буква при първата дума.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: Кой е правилният вариант на изписване: Маршалови острови или Маршалови Острови?

Отговор: В наименованието Маршалови острови думата острови трябва да се пише с малка буква, защото е нарицателно съществително и не е първа съставка на съставното собствено име.


Официален правописен речник на българския език (2012), т. 39.1.

Въпрос: Кой е правилният вариант на изписване: Централноафриканска република или Централноафриканска Република?

Отговор: В наименованието Централноафриканска република думата република трябва да се пише с малка буква, защото е нарицателно съществително и не е първа съставка на съставното собствено име.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата Средновековие в изречението: През тъмните векове на Средновековието се ражда надеждата и заедно с нея едно ново начало?

Отговор: Думата Средновековие се пише с главна буква като име на културно-исторически период.

Официален правописен речник (2012), т. 38.6.

Въпрос: С какви букви (главни или малки) се пише Руско-турска освободителна война?

Отговор: Правилно е Руско-турска освободителна война да се пише с начална главна буква, защото названието е съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: В изречението Г-н Иванов, предлагаме на Вашите колеги... местоимението Вашите с главна или с малка буква трябва да се напише?

Отговор: В изречението Г-н Иванов, предлагаме на Вашите колеги... притежателното местоимение Вашите трябва да се напише с главна буква, тъй като е в състава на учтивата форма.

Официален правописен речник (2012), т. 49.1.

Въпрос: В израза съгласно българския Данъчно-осигурителен процесуален кодекс с малка или с главна буква трябва да се напише прилагателното данъчно-осигурителен?

Отговор: В израза съгласно българския Данъчно-осигурителен процесуален кодекс прилагателното данъчно-осигурителен трябва да се напише с главна буква, тъй като е първа съставка на собствено име на документ.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С каква начална буква трябва да се напише думата образец в словосъчетанието списък образец?

Отговор: Думата образец в словосъчетанието списък образец трябва да се напише с малка начална буква.
Думата не е собствено име и не е употребена като първа част на съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: Как е правилно да се напише: Австро-Унгарска империя или Австроунгарска империя?

Отговор: Сложното прилагателно Австро-Унгарска се пише полуслято с две главни букви, защото е съставено от две равностойни прилагателни, образувани от собствени имена (Австрия и Унгария).

Официален правописен речник (2012), т. 54.7.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата ден в названието Ден на отворените врати?

Отговор: В названието Ден на отворените врати думата ден се пише с главна буква, защото е първа съставка на съставно собствено име на събитие.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: Как е правилно да се пише: Негово Превъзходителство или негово превъзходителство?

Отговор: Правилно е Негово Превъзходителство да се напише с две главни букви, тъй като в случая се титулува висш държавен служител, което изисква стилистична употреба на главни букви за изразяване на специално отношение.

Официален правописен речник (2012), т. 50.1.

Въпрос: Как се пише името на празника Ден на независимостта?

Отговор: С главна буква се пише само съществителното Ден от съставното собствено име Ден на независимостта.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: Огражда ли се в кавички и с каква начална буква се пише названието Оранжева революция?

Отговор: Названието Оранжева революция се пише с начална главна буква без кавички, защото е собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: Огражда ли се в кавички и с каква начална буква се пише Дигитални комуникации в израза мениджър „Дигитални комуникации“?

Отговор: Названието Дигитални комуникации в израза мениджър „Дигитални комуникации“ се огражда в кавички и се пише с начална главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: С каква начална буква трябва да се напише думата хаджи в съчетание с името Коце?

Отговор: Думата хаджи в съчетание с името Коце трябва да се напише с малка буква, тъй като не се е утвърдила като част от собственото име на лицето.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: Как е правилно да се напише името на училището: Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ или Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“?

Отговор: Името на училището трябва да се напише Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише местоимението негово при изписване на титлата Негово Превъзходителство?

Отговор: Когато притежателното местоимение е част от титлата, то се пише с главна буква Негово Превъзходителство.

Официален правописен речник (2012), т. 49.2.

Въпрос: С главни или с малки букви се пише Старият завет?

Отговор: Името е съставно собствено и само първата съставка се пише с главна буква, защото втората съставка е съществително нарицателно. Правилно е Старият завет.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

« Страници 1 от 4; Страници показани 1-20 от 67 резултата »