Кликнете върху reCAPTCHA полето!

Въпрос: Как е правилно да се пише на български името Elon Musk: Илън Мъск или Илон Мъск?

Отговор: Правилно е Elon Musk на български да се пише Илън Мъск, като по този начин се отразява по-точно оригиналният изговор на името.

Официален правописен речник (2012), т. 25.1.

Въпрос: Как се предават китайските собствени имена на български език?

Отговор: Водещ принцип при предаването на китайските собствени имена в българския език е транскрипцията – точно или възможно най-близко предаване на оригиналния изговор на имената в рамките на българската фонетика и правопис. В някои случаи имената се предават по традиция, напр. Пекин (изг. Бейдзин, Пейджин).

Официален правописен речник (2012), с. 30.

Въпрос: Как се изписва на кирилица Шан-з-Елизе?

Отговор: Шан-з-Елизе ​се изписва по традиция с дефис отляво и отдясно на з.