Въпрос: Как се транслитерира името Аспарух: Asparuh или Asparukh?

Отговор: В съответствие със Закона за транслитерацията името Аспарух се предава чрез латински букви по следния начин: Asparuh.

Официален правописен речник, 2012, т. 33.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на английски площад „Света Неделя“?

Отговор: Само думата площад се превежда, а собственото име Света Неделя се транслитерира: Sveta Nedelya Square.

Официален правописен речник, 2012, т. 33.

Заб. В ОПР липсва правило, което да урежда тези случаи: задължителен превод плюс транслитерация на собственото име, което е приложение, както е при улици, квартали и други обекти, напр. университети или институти. Правилата са или само за транслитерация, или само за превод. Да се включи ли и т. 36?

Въпрос: Как се транслитерира собственото име България: Bulgaria или Balgaria?

Отговор: Собственото име България се транслитерира (т.е. предава се чрез латински букви) по следния начин: Bulgaria.

Официален правописен речник (2012), т. 33.1.