Въпрос: Как е правилно да се напише: шестотин или шестстотин?

Отговор: Правилно е думата да се напише със -стст- в средата: шестстотин, тъй като е образувана от шест и стотин.

Официален правописен речник (2012), с. 668.