Въпрос: Слято или разделно се изписва до скоро в израза до скоро виждане?

Отговор: Изразът до скоро (виждане) се пише като две отделни думи, тъй като в случая това е съчетание от предлог до и наречие скоро.
Официален правописен речник (2012), т. 53.21.