Въпрос: Как е правилно да се напише: дубликат или дупликат?

Отговор: Думата се пише с б: дубликат

Официален правописен речник (2012), с. 241.