Въпрос: Каква е формата за множествено число на думата стяга: стяги или стеги?

Отговор: Формата за множествено число на съществителното стяга (название на дърводелски уред), е стеги по правилото за променливо я: при образуване на множествено число след я се появява сричка с гласна и, поради което я преминава в е
Официален правописен речник (2012), т. 6.2.
Официален правописен речник (2012), стр. 599.