Въпрос: Къде има главни букви в названието Българско Черноморие?

Отговор: Названието Българско Черноморие е съставно географско име, в което като втора съставка присъства собственото име Черноморие. Затова и двете съставки се изписват с главна буква: Българско Черноморие.
Официален правописен речник (2012) т. 39.2.