Въпрос: Каква е етимологията за думата застраховка?

Отговор: Произходът на думата застраховка е от страх: за-страх-ов-к-а. Т.е. някой плаща, защото има страх, че може да се случи нещо, което ще предизвика щети (пожар, наводнение, земетресение, кражба, болест и под.) и плаща предварително, за да покрие евентуални щети, ако настъпи  подобно събитие.