Въпрос: Как се пише ски зона, ски-зона или скизона?

Отговор: Ски зона и скизона са правилните в правописно отношение форми. Това е сложна дума, тъй като при членуване се членува втората съставка: ски зоната и скизоната. Първата съставка (ски) пояснява втората (зона): каква зона - зона за ски. Когато съставките на сложни думи с чужд произход се употребяват и като самостоятелни думи, се допуска да се пишат разделно.
 
Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1.