Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише смартустройство?

Отговор: Смартустройство се пише слято, тъй като е сложно съществително име, чиято първа съставка (смарт) не се употребява като самостоятелна дума в езика. Срв. още: смарткарта, смартфон и др. 

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.