Въпрос: Как е правилно: степенка или стъпенка

Отговор: Правилната форма на думата е стъпенка (от глагола стъпвам).