Въпрос: Коя от двете думи – обръщение или обращение – трябва да се използва в изречението БНБ пусна в обращение нова банкнота?  

Отговор: В изречението БНБ пусна в обращение нова банкнота трябва да се използва съществителното обращение със значение 'процес на употреба, обмяна на парични средства и стоки'.

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/