Въпрос: Как е правилно да се произнася: я̀гуар или ягуа̀р

Отговор: Ударението в думата пада върху последната сричка: ягуа̀р.

Официален правописен речник на българския език (2012), с 675.