Въпрос: Коя е правилната форма: еничар или еничарин?

Отговор: Правилната форма на съществителното е еничар

Официален правописен речник (2012), с. 225.