Въпрос: Пише ли се точка след съкращението на мерната единица метър?

Отговор: След съкращението на мерната единица метър не се пише точка както на кирилица, така и на латиница. Съкращава се  м и m без точка след буквеното обозначение.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.1., т. 110.1.