Въпрос: Как е правилно: компютъризиран или компютризиран?

Отговор: Правилното изписване на прилагателното име компютризиран е без ъ: компютризиран

Официален правописен речник (2012), с. 331.