Въпрос: Слято или полуслято се пише съществителното лозаро-винар?

Отговор: Сложното съществително име лозаро-винар се пише полуслято, тъй като двете основи, от които е образувано, се намират в равноправно отношение помежду си, т.е. между двете основи може да се вмъкне съюзът и: лозар и винар

Официален правописен речник (2012), т. 54.2.