Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише заговезни в названието на празника Сирни заговезни

Отговор: Заговезни (още заговелки) е съществително нарицателно име и когато не е употребено самостоятелно, а е втора част от названието на празника, се пише с малка буква: Сирни заговезни, Месни заговезни, Петрови заговезни.

Официален правописен речник (2012), т. 41., с. 266.