Въпрос: Трябва ли да се поставят в кавички имената на пещерите: пещера Проходна, пещера Снежанка?

Отговор: Собствените имена на географски обекти не се пишат в кавички: пещера Проходна, пещера Снежанка и др.

Официален правописен речник (2012), т. 105.1.