Въпрос: Как е правилно: седемдневен или седмодневен?

Отговор: Правилната форма е седемдневен. Срв. още: седеметажен, седеммесечен, седемчленен.

Официален правописен речник (2012), с. 571.