Въпрос: Слято или разделно се пише До скоро!, когато се има предвид ‘до скоро виждане, до скорошна среща’?

Отговор: Когато се има предвид ‘до скоро виждане, до скорошна среща’, се пише разделно: До скоро! Слято се изписва наречието със значение ‘до неотдавна’, напр. Доскоро тук беше тихо и пусто, но сега е доста оживено.