Въпрос: Къде има главни букви в съставното собствено име Българско възраждане?

Отговор: Съставното собствено име Българско възраждане се пише с начална главна буква, като думата възраждане се пише с малка буква. Думите античност, възраждане, средновековие, ренесанс се пишат с малка буква, когато не са първа част от съставни собствени имена: Късна античност, Ранно средновековие; но: Тези идеи са характерни за ВъзражданетоТова се е случило през Средновековието.

Официален правописен речник (2012), т. 42.5.1.