Въпрос: С главна или малка буква се пише слънце в изречението Разбрах, че Слънцето е изградено предимно от водород?

Отговор: В изречението Разбрах, че Слънцето е изградено предимно от водород думата Слънцето се пише с главна буква, тъй като се има предвид собственото име на астрономическия обект. Срв.: Навън грее слънце и е много хубаво за разходки; Той седна на един напечен от слънцето камък.

Официален правописен речник (2012), с. 40.

Заб.: Името на категорията да бъде Имена на географски и астрономически обекти и геополитически понятия. Топоними?