Въпрос: Коя е правилната форма за множествено число на думата посятпосяти или посети?

Отговор: Правилната форма за множествено число е посети. Думата посят съдържа променливо я, което преминава в е, когато сричката след него съдържа гласна и. Например: Това не успя да заглуши посетите в сърцата надежди.

Официален правописен речник (2012), т. 6.2.