Въпрос: Трябва ли да има запетая след обеднял в израза от стар и известен, но обеднял род?

Отговор: В израза от стар и известен, но обеднял род не трябва да се пише запетая след обеднял, тъй като тук няма обособяване. Със съюза но се свързват еднородните определения известен и обеднял, поясняващи род.