Въпрос: Имената на вилните зони пишат ли се в кавички: в.з. „Черния кос“?

Отговор: Имената на вилните зони се пишат в кавички:  в.з. „Черния кос“.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.