Въпрос: Кое е правилното съкращение на думата остров: о. или о-в?

Отговор: Думата остров може да се съкрати и по двата начина, например: о. Крит и о-в Крит.

Официален правописен речник (2012), т. 73.