Въпрос: Слято или разделно се пише настрана в изречението Оставѝ настрана съмненията

Отговор: Настрана (още настрани) е сложно наречие и се пише слято. То е образувано от предлог и от съществително име, което не се променя граматически: Оставѝ настрана съмненията

Официален правописен речник (2012), т. 53.20.1.