Въпрос: Има ли запетая пред когато в изречението Знаеш ли, че когато гледаш със сърцето си, ще видиш невидимото

Отговор:

В изречението Знаеш ли, че когато гледаш със сърцето си, ще видиш невидимото няма запетая между съюза че и съюза когато. Не се поставя запетая между два съюза, които са разположени непосредствено един след друг и въвеждат различни прости изречения, когато първият съюз е неударен и едносричен. 

Официален правописен речник (2012), т. 93.