Въпрос: С главна или малка буква се пише думата екватор?

Отговор: Думата екватор е съществително нарицателно, а не собствено име и се пише с малка буква.

Официален правописен речник (2012), с. 249.