Въпрос: Как се съкращава бележка на преводача: бел. прев. или б. пр.?
 

Отговор: И двата начина на съкращаване са правилни: както бел. прев., така и б. пр. Някои думи и словосъчетания се съкращават по повече от един начин: бел. ред. и б. р. (бележка на редактора/редакцията), о. и о-в (остров).

Официален правописен речник (2012), т. 73.