Въпрос: Как е правилно: чемшир или чимшир?

Отговор: И двете форми на думата са правилни: както чемшир, така и чимшир, като се препоръчва чимшир.

Официален правописен речник (2012), с. 660 и 663.