Въпрос: Трябва ли да има запетая пред де в изречението То си го пише де?

Отговор: В изречението То си го пише де не трябва да има запетая пред частицата де.