Въпрос: Имената на фирмите в кавички ли се ограждат и ООД във или извън кавичките се пише?

Отговор: Имената на фирмите се ограждат в кавички, като ООД и подобни уточнения се пишат извън кавичките. Кавичките отпадат само ако името на фирмата е изписано в курсив или друг шрифтов стил, различен от този на основния текст (в такъв случай ООД и подобните уточнения трябва да са написани с шрифтовия стил на основния текст.
В противен случай кавичките се запазват, тъй като тяхната функция е да отделят името), както и ако името на фирмата е изписано с некирилска графика.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2, т. 105.4, т. 105.6.