Въпрос: Кое е правилното ударение: хѐктар или хекта̀р?

Отговор: Правилно е както хѐктар, така и хекта̀р.

Официален правописен речник (2012), с. 648.